به آخن کانتی خوش آمدید

For cosmopolitanism and successful integration

به آخن کانتی خوش آمدید

با تشکر از شما برای دانلود اطلاعات از این منطقه. گزینه های زیادی در محیط جدید شما وجود دارد که به شما کمک می کند تا شما را به آسانی و به طور فعال از شما سوالات زیادی را پشتیبانی کند.

در زیر مخاطبین خاصی برای هر دسته پیدا خواهید کرد که می تواند به سوالات مربوط به هر موضوع پاسخ دهد. این موارد از بیمارستان ها در موارد اورژانسی پزشکی تا ادارات دولتی مهم و مقامات، انجمن ها برای فعالیت های تفریحی مشترک است. شما می توانید آنها را در طول زمان بازداشت مشخص شده با تلفن، پست یا شخصا با آنها تماس بگیرید.

از مزیت ارزش افزوده این سیستم بهره مند شوید و با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنید. ما آرزوی موفقیت و موفقیت را در تعاملات روزانه خود داریم.

These regions are also available as websites